Gần 200 Luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Gần 200 Luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc

03/07/2023 03:20 PM

(LSVN) - Ngày 01/7, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình bồi dưỡng bắt buộc đợt 1 năm 2023 cho gần 200 Luật sư thành viên về nội dung kỹ năng Luật sư trong chuẩn bị và tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp tại trọng tài.

Các Luật sư tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Theo đó, các Luật sư được các trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) triển khai 02 chuyên đề lớn: "Vai trò của Luật sư trong phiên họp giải quyết tranh chấp tại trọng tài và một số kỹ năng cho Luật sư trước khi tham gia phiên họp", do Luật sư Nguyễn Chính, Luật sư thành viên Công ty Luật Hợp danh Nghiêm và Chính, Trọng tài viên VIAC; và Chuyên đề "Kinh nghiệm và kỹ năng của Luật sư khi tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp tại trọng tài", do ông Nguyễn Công Phú, nguyên Phó Chánh tòa Kinh tế, TAND TP. HCM, Trọng tài viên VIAC trình bày.

Luật sư Lê Quang Y, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cho biết, theo quy định, mỗi Luật sư phải tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bắt buộc đủ 08 giờ/năm nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho Luật sư. Do đó, các Luật sư tham gia cần bảo đảm đúng, đủ thời gian, nội dung, chương trình và chất lượng bồi dưỡng; bảo đảm trách nhiệm, hiệu quả của việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng.

PV