Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai trao quyết định tập sự hành nghề Luật sư và kết nạp Luật sư mới

 Ngày 31/3, tại Đồng Nai, Đoàn Luật sư tỉnh đã tổ chức lễ kết nạp cho 6 Luật sư và trao quyết định tập sự hành nghề Luật sư cho 38 người tập sự hành nghề Luật sư.

 Luật sư Lê Quang Y, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi trao quyết định. 

Tham dự buổi trao quyết định có Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, các Luật sư hướng dẫn, người tập sự hành nghề Luật sư và các tân Luật sư.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Luật sư Lê Quang Y, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã nhắn nhủ với các tập sự hành nghề Luật sư những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với hoạt động hành nghề Luật sư trong bối cảnh hiện nay. Các Luật sư tập sự phải thật sự yêu nghề, không ngừng học tập kinh nghiệm từ thực tiễn của những người đi trước.

Luật sư Lê Quang Y cũng lưu ý, sau khi nhận Quyết định công nhận tập sự hành nghề, các tập sự hành nghề Luật sư phải báo cáo về cho tổ chức hành nghề nơi mình đăng ký tập sự theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định về việc hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư.

 Ban Chủ nhiệm chụp ảnh lưu niệm với tân Luật sư và tập sự hành nghề Luật sư.

Bên cạnh đó, Luật sư Lê Quang Y cũng nhắc nhở các tân Luật sư phải luôn có ý thức tuân thủ pháp luật, giữ gìn phẩm chất, quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp, tự giác học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, tích cực thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý phục vụ cộng đồng, đóng góp trí tuệ, kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn vào các hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Như vậy, tới thời điểm này Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai có 421 Luật sư chính thức và tập sự, tham gia hoạt động tại 136 tổ chức hành nghề và có 6 Luật sư hoạt động với tư cách cá nhân.

THANH NIÊN

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo