ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ PHÂN BỔ THÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO LUẬT SƯ

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ PHÂN BỔ THÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO LUẬT SƯ

01/01/1970 08:00 AM

Kiến nghị này dựa trên Công văn số 2503/BTP-VP ngày 27/07/2021 của Bộ Tư Pháp về việc hỗ trợ, bố trí tiêm phòng vaccine Covid-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành tư pháp.

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai được Sở Y tế phân bổ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 50 người vào ngày 22/07/2021 và 143 người vào ngày 03/08/2021. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều luật sư trên 65 tuổi và toàn bộ người tập sự hành nghề luật sư, nhân viên của các tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai thành lập Ban điều hành công tác đăng ký tiêm chủng vaccine phòng Covid-19

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ngày 04/08/2021 ban hành Quyết định số 49/QĐ-BCN về việc thành lập Ban điều hành công tác đăng ký tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban đièu hành bao gồm tiếp nhận việc đăng ký tiêm chủng vaccine, thực hiện lập danh sách theo mẫu của Sở Y tế và liên hệ với đơn vị tiêm để tổ chức sắp xếp thời giam tiêm.

Công văn gửi Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai:

Zalo
 

Quyết định thành lập Ban điều hành công tác đăng ký tiêm chủng vaccine phòng Covid-19:

Zalo
 
Zalo