Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai: Hơn 32 năm hình thành và phát triển

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai: Hơn 32 năm hình thành và phát triển

06/05/2022 02:39 PM

- Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai được thành lập ngày 17/01/1990. Trong hơn 32 năm qua, Đoàn đã trải qua quá trình phát triển mạnh mẽ. Từ 06 Luật sư ngày đầu thành lập, đến nay Đoàn đã có đội ngũ hùng hậu với hơn 400 Luật sư chính thức và hơn 200 Luật sư tập sự, tham gia hoạt động tại 136 tổ chức hành nghề và có 06 Luật sư hoạt động với tư cách cá nhân.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai gồm 09 Luật sư (01 Chủ nhiệm, 04 Phó Chủ nhiệm và 04 Ủy viên Ban Chủ nhiệm).

Tổ chức chuyên môn, trực thuộc gồm:

- Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật gồm 07 Luật sư, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch phụ trách khen thưởng, 01 Phó Chủ tịch phụ trách kỷ luật và 04 Ủy viên;  

- Văn phòng Đoàn Luật sư có 05 thành viên; trong đó có 01 Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh văn phòng và 03 nhân viên;

- Ban Giám sát có 05 Luật sư (01 Trưởng ban, 01 Phó ban và 03 thành viên);

- Ban Bồi dưỡng phát triển nghề Luật sư có 07 Luật sư (01 Trưởng ban, 02 Phó ban và 04 thành viên);

- Ban Tuyên truyền và trợ giúp pháp lý gồm 05 Luật sư, (01 Trưởng ban, 01 Phó ban và 03 thành viên);

- Ban Phát triển kinh tế, tài chính, kế toán và hậu cần có 05 Luật sư, (01 Trưởng ban, 01 Phó ban và 03 thành viên);

- Ban Văn hóa và thể thao có 06 Luật sư,  (01 Trưởng ban, 02 Phó ban và 03 thành viên);

- Ban Bảo vệ quyền lợi Luật sư có 05 Luật sư (01 Trưởng ban, 01 phó ban và 03 thành viên).

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã thực hiện thành lập Chi hội nữ trí thức, thuộc Hội nữ trí thức của tỉnh (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Đồng Nai) gồm tất cả các nữ Luật sư của Đoàn (gần 130 nữ Luật sư), để gắn kết hoạt động của nữ Luật sư trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những trường hợp liên quan đến bạo hành, bạo lực gia đình, quấy rối, xâm hại tình dục. Đồng thời Đoàn cũng đã thành lập CLB Luật sư trẻ, Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Thời gian qua, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tạo được niềm tin của doanh nghiệp, người dân khi gặp các vấn đề liên quan đến pháp lý. Đội ngũ Luật sư của tỉnh đã tham gia bảo vệ quyền, nghĩa vụ hợp pháp cho hàng nghìn vụ án, vụ việc theo yêu cầu và trợ giúp pháp lý. Đặc biệt, Đoàn đã chú trọng các hoạt động dịch vụ pháp lý miễn phí cho đối tượng chính sách và người nghèo; có nhiều hình thức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, công nhân lao động trong các doanh nghiệp…

Đoàn cũng đã tổ chức các khóa học tập chính trị - tư tưởng cho Luật sư thông qua chương trình hội nghị hàng năm và các đợt bồi dưỡng bắt buộc. 

Ban Chủ nhiệm đã tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp theo các chủ đề, với số lượng tham gia trực tiếp hơn 100 Luật sư và hàng trăm Luật sư tham gia trực tuyến. Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương các cấp. 

Bên cạnh đó, Đoàn còn phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Nai tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo các khung giờ.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai còn tăng cường sức mạnh của tổ chức Đảng trong Đoàn Luật sư, kiện toàn cấp ủy và tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn của Đoàn. Phấn đấu 100% đảng viên là Luật sư thể hiện tính đầu tàu, gương mẫu trong chấp hành đạo đức nghề nghiệp và thực hiện chuyên môn nghiệp vụ.

Đoàn cũng tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát Luật sư và hoạt động hành nghề Luật sư, bảo đảm hoạt động đúng pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp để không ngừng nâng cao hình ảnh và uy tín của nghề Luật sư.

Tổ chức bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ bắt buộc theo quy định, bảo đảm 100% Luật sư được bồi dưỡng hàng năm.

Đồng thời tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy nhân sự làm việc chuyên trách và bán chuyên trách của Đoàn Luật sư. Triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho Luật sư. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư.

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, phức tạp, đại dịch Covid-19 bùng phát tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, hoạt động nghề nghiệp Luật sư đã bị ảnh hưởng rất lớn, nhiều phiên tòa phải tạm hoãn hoặc dừng, dời ngày xét xử, thay đổi ngày làm việc… đã gây ra không ít áp lực cho Luật sư và khách hàng, cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy vậy, các Luật sư thành viên và Đoàn Luật sư tỉnh

Đồng Nai đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn thách thức, cơ bản đã thực hiện được đầy đủ các chức năng xã hội giao phó, qua đó đạt được những thành tích đáng trân trọng trong hoạt động nghề nghiệp của Luật sư, cũng như các hoạt động thiện nguyện trong giai đoạn chống dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ hướng đến thành lập các ban, tổ công tác trong từng lĩnh vực để tập hợp những Luật sư hành nghề chuyên sâu, chịu trách nhiệm kết nối, đề xuất những chính sách, biện pháp, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để thúc đẩy phát triển và tập trung chuyên môn trong từng lĩnh vực… Trên cơ sở đó để từng bước hình thành và phát triển các Ban Hình sự, Dân sự, Hành chính, Lao động…; tư vấn, tranh tụng về đầu tư, thương mại quốc tế… nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Luật sư, đáp ứng mục tiêu của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc nâng tầm chất lượng đội ngũ Luật sư làm đầu tàu trong các lĩnh vực này.

Thông qua các hoạt động, Đoàn sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm để có thể đưa ra các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ Luật sư có khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cho toàn thể đội ngũ Luật sư. Phát triển nghề Luật sư gắn với chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và xu hướng hội nhập quốc tế theo tinh thần Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 74/QĐ-TTg ngày 03/6/2020. Đồng thời, thành lập tổ công tác về chuyển đổi số có nhiệm vụ xây dựng Đề án về chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp Luật sư và hỗ trợ luật cho các Luật sư trong hoạt động hành nghề.

HỒNG HẠNH