Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai chia sẻ khó khăn với người dân tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc trong phòng chống dịch Covid-19

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai chia sẻ khó khăn với người dân tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc trong phòng chống dịch Covid-19

01/01/1970 08:00 AM

Ảnh minh họa. 

Ngày 22/5/2021, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã có Thư ngỏ về việc vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của Đoàn Luật sư. 

Ngày 29/5/2021, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 03/2021/BCN-ĐLS kêu gọi các tổ chức hành nghề, các Luật sư thành viên và người tập sự hành nghề Luật sư trong tỉnh Đồng Nai hưởng ứng Công văn số 158/LĐLSVN ngày 26/5/2021 về việc kêu gọi hưởng ứng ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Sau khi có văn bản kêu gọi của Ban Chủ nhiệm, toàn thể giới Luật sư trong tỉnh với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương thân tương ái, đã nhiệt tình đóng góp ủng hộ. Tính đến 10h30 ngày 08/6/2021 đã có 44 lượt đóng góp ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất Đoàn Luật sư (gồm các tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư), với số tiền là 101.800.000 đồng; 167 lượt đóng góp ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc (gồm các tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư, người tập sự hành nghề Luật sư và các học viên lớp đào tạo nghề Luật sư đang học tại Đồng Nai) với tổng số tiền ủng hộ là 58.300.000 đồng. 

Cấp ủy Chi bộ và Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ghi nhận và đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của các tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư, người tập sự hành nghề Luật sư và các học viên lớp đào tạo nghề Luật sư đang học tại Đồng Nai đã có tấm lòng nhiệt thành đóng góp xây dựng Đoàn, cũng như chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng dịch Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

Trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã có những diễn biến mới rất phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, nên cần có sự điều chỉnh việc kêu gọi và nhận đóng góp từ các tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư, người tập sự hành nghề Luật sư trong Đoàn. Do vậy, sau khi hội ý và thống nhất với Chi ủy Đoàn Luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư quyết định ngừng việc nhận đóng góp ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, cũng như việc đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của Đoàn Luật sư, kể từ 10h30 ngày 08/6/2021. Các đóng góp đối với hai nội dung nêu trên (nếu có sau 10h30 ngày 08/6/2021), Ban Chủ nhiệm xin được phép chuyển sang “Quỹ vaccine phòng chống Covid-19” do Chính phủ phát động. 

Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm chính thức phát động Chương trình “Đoàn Luật sư Đồng Nai ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19” và kêu gọi sự đồng lòng, chung sức đóng góp của toàn thể các tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư thành viên và người tập sự hành nghề Luật sư thuộc Đoàn.

Sự đóng góp của các tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư thành viên và người tập sự hành nghề Luật sư xin được nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn hoặc gửi về Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai theo số tài khoản: 0121000301098 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đồng Nai (nội dung chuyển khoản: Tên TCHNLS/Luật sư/người TSHNLS ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống đại dịch Covid-19).

Thời gian nhận ủng hộ từ 10h30 ngày 08/6/2021 đến hết ngày 08/7/2021.

Danh sách ủng hộ Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

NGỌC ANH