Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT VIỆC THAM GIA LƯU THÔNG

12:19 21/09/2021

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ngày 21/09/2021 ban hành thông báo triển khai các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới, cụ thể như sau:

Kính gửi:

- Trưởng các tổ chức hành nghề luật sư;

- Luật sư thành viên

Thực hiện Văn bản số 11339/UBND-KGVX ngày 19/9/2021 của Chủ tịch UBND về việc tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới; Văn bản số 3162/CAT-PV01 ngày 20/9/2021 của Công an tỉnh về việc cấp Giấy đi đường tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới; Văn bản số 2688/STP-VP ngày 20/09/2021 của Sở Tưpháp.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thông báo như sau:

1. Trưởng các TCHNLS, các luật sư thành viên triển khai, phổ biến đến toàn thể luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, người lao động của tổ chức hành nghề luật sư nội dung Văn bản số 11339/UBND-KGVX ngày 19/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Văn bản số 3162/CAT-PV01 ngày 20/9/2021 của Công an tỉnh; Văn bản số 2688/STP-VP ngày 20/09/2021 của Sở Tư pháp;

2. Đề nghị các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, người lao động có sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) phải cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa “VNEID” do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các Chốt kiểm soát và cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vắc-xin.

3. Đối với các cá nhân là luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, người lao động của các tổ chức hành nghề luật sư đề nghị cấp giấy đi đường:

- Trường hợp tại địa bàn các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thuộc vùng xanh: Trưởng các tổ chức hành nghề luật sư chủ động liên hệ UBND cấp huyện, cấp xã để đề nghị cấp giấy đi đường cho các cá nhân theo quy định (mẫu giấy đi đường cũ do công an cấp có hiệu lực đến hết ngày 22/9/2021);

- Trường hợp tại địa bàn các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ, cam, vàng:

+ Nếu các luật sư đã được cấp giấy đi đường(cấp trước ngày 20/9/2021): đề nghị liên hệ trực tiếp cơ quan công an cấp huyện để được kiểm tra, cấp lại giấy đi đường mới (hồ sơ gồm bản photo giấy đi đường cũ và Giấy đi đường mới đã được điền đầy đủ thông tin).

+ Nếu các cá nhân chưa có cấp giấy đi đường cũ (chưa được cấp trước ngày 20/9/2021): tiếp tục thực hiện quy trình cấp giấy đi đường theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Văn bản số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021; Văn bản số 10616/UBND-KGVX ngày 04/9/2021; Văn bản số 10856/UBND-KGVX ngày 08/9/2021; Văn bản số 2688/STP-VP ngày 20/09/2021 của Sở Tư pháp. Các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư hành nghề cá nhân tự chủ động lập danh sách và gửi danh sách đề nghị cấp giấy đi đường (theo mẫu) về địa chỉ Email: tchndlsdongnai@gmail.com của Đoàn luật sư trước 10h00 phút ngày 22/9/2021, để Văn phòng Đoàn luật sư rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị cấp giấy đi đường lần đầu (các trường hợp có trụ sở làm việc, chỗ ở tại địa phương thuộc vùng đỏ, cam, vàng) gửi đến Sở Tư pháp xác nhận, gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đi đường mới. Sau khi Sở Tư pháp có văn bản xác nhận Danh sách đề nghị cấp giấy đi đường, gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đi đường, các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề cá nhân trực tiếp liên hệ với Công an cấp huyện, thành phố thực hiện các thủ tục cấp Giấy đi đườngtheo qui định (xuất trình tại Cơ quan công an: Công văn và danh sách Sở Tư pháp đã xác nhận, các Giấy đi đường theo mẫu đã điền đủ thông tin).

Các Văn bản số 11339/UBND-KGVX ngày 19/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn bản số 3162/CAT-PV01 ngày 20/9/2021 của Công an tỉnh, Văn bản số 10856/UBND-KGVX ngày 08/9/2021của UBND tỉnh, Văn bản số 2688/STP-VP ngày 20/9/2021 của Sở Tư pháp được đăng tải trên trangthông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://dlsdongnai.com, mục văn bản điều hành và trên Mail, Website, Zalo Đoàn luật sư Đồng Nai./.

Trân trọng.

Thông báo đính kèm:

Zalo
 
Zalo
 
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo