Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việ Nam nhằm ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo trong giới luật sư, cũng như ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ luật sư trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề luật sư tỉnh nhà hơn 30 năm qua.

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

Chủ đề: “Nhà giáo – Luật sư trong sự nghiệp đào tạo phát triển đội ngũ luật sư”

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-BCN phiên họp ngày 28 tháng 10 năm 2021, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư triển khai kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2021 với chủ đề: “Nhà giáo - Luật sư trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ luật sư Đồng Nai”, gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG

1. Mục đích

Nhằm ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo trong giới luật sư, cũng như ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ luật sư trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề luật sư tỉnh nhà hơn 30 năm qua;

Tạo điều kiện để các Luật sư gặp gỡ giao lưu giữa các thế hệ Luật sư – Nhà giáo, các Nhà nghiên cứu khoa học pháp lý,...

2. Nội dung

- Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về đạo đức và ứng xử nghề luật sư, về kỹ năng hành nghề, về đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư, hành nghề luật sư,…

- Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển nghề luật sư cho các Luật sư đã có quá trình hành nghề đủ 15 năm, 30 năm trở lên;

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỀM

- Thời gian dự kiến: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (thứ 6)

- Địa điểm dự kiến: Hội trường lầu 4, Đoàn Đoàn Đại biểu QH tỉnh Đồng Nai

- Hoặc qua app Zoom (đường link được cung cấp sau, nếu không tổ chức được ofline)

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Dự kiến số lượng tham dự: 50 người, bao gồm

˗ Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp;

˗ Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ;

˗ Đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;

˗ Đại diện các thế hệ Luật sư,, nhà khoa học, nhà giáo đang hành nghề luật sư, … thuộc Đoàn Luật sư Đồng Nai;

˗ Các Luật sư thành viên của Đoàn Luật sư Đồng Nai có đăng ký tham dự,…

IV. PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO VÀ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

1. Ban tổ chức

- Ls Lê Quang Y - Trưởng Ban

- Ls Phan Thiên Vượng - Phó Trưởng Ban

- Ls Nguyễn Đình Hải - Thành viên

- Ls Phạm Quốc Trung – Thành viên

- Ls Nguyễn Khánh Thanh Hoàng – Thành viên

- Ls Lý Khánh Hòa – Thành viên

2. Ban Hậu cần - Khánh tiết

- Ls Nguyễn Thị Hồng Điệp - Trưởng Ban

- Ls Hà Mạnh Tường – Thành viên

- Ls Vy Thị Nhung – Thành viên

- Bà Lê Thị Hồng Thắm – Thành viên

- Bà Phan Thị Thanh – Thành viên

Zalo
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo