ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

19/07/2022 11:48 AM

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022), đại diện Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và tặng lãng hoa chúc mừng đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa.

 

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai xin gửi tới các thế hệ công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

 

 

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai xin chúc Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đạt được những thành tích quan trọng, ngày càng hiệu quả, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi hành án dân sự trong đời sống kinh tế - xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tỉnh Đồng Nai ghi nhận.

 

 

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tin tường với truyền thống vẻ vang trong suốt 76 năm qua, công chức, viên chức và người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự tình sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những truyền thống, thành tựu đạt được; đoàn kết và phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

Zalo