ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM SÁT

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM SÁT

17/09/2021 05:23 PM

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám sát gồm 9 điều. Ban giám sát là cơ quan giúp việc cho Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. Ban giám sát có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Luật sư, Điều lệ của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy, Quy chế, Quy định của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

Đính kèm Quyết định và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám sát:

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo