Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI BAN HÀNH CÁC QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN TRỰC THUỘC

Các quy chế tổ chức và hoạt động bao gồm:

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi dưỡng và phát triển nghề Luật sư.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bảo vệ quyền lợi Luật sư.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban tuyên truyền, trợ giúp pháp lý & văn hoá thể thao

Quyết định và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi dưỡng và phát triển nghề Luật sư:

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 

Quyết định và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bảo vệ quyền lợi Luật sư:

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 

Quyết định và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban tuyên truyền, trợ giúp pháp lý và văn hoá thể thao:

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo