Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

  Theo đó, thực hiện Công văn số 1375/STP-XDPBPL ngày 21/5/2021 về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai với tư cách là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

Căn cứ kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn phổ biến pháp luật năm 2021, căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2021, xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật, đã được Sở Tư pháp xem xét và được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phê duyệt, đồng thời chấp thuận cấp kinh phí cho Đoàn Luật sư thực hiện.

Ngày 11/5/2021, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã ký kết Hợp đồng trách nhiệm số 37/HĐ-STP với Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai và phân bổ kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 cho Đoàn Luật sư với số tiền là 77.600.000 đồng.

Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

Từ đầu năm 2021 cho đến nay, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai thông qua các hoạt động thường xuyên, tiếp tục duy trì việc phổ biến các quy định về Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề Luật sư Việt Nam được Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành ngày 13/12/2019 (thay thế cho Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề Luật sư ban hành ngày 20/7/2011) đối với từng tuật sư, người tập sự hành nghề Luật sư, đồng thời cũng phổ biến quy định mới của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (sau khi Đoàn Luật sư phối hợp tổ chức tọa đàm giải đáp vướng mắc Nghị định này với Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp vào cuối năm 2020) cho các tổ chức hành nghề Luật sư và hơn 300 Luật sư.

Tiếp tục duy trì việc phổ biến tuyên truyền pháp luật dưới hình thức Trợ giúp pháp lý miễn phí tại trụ sở Đoàn Luật sư với việc cử 05 Luật sư trực tư vấn pháp lý miễn phí vào sáng thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Kết quả được 12 trường hợp vụ việc. Ngoài ra, thông qua hình thức này ngoài việc tư vấn cụ thể từng vụ việc giúp người dân thì qua đây các Luật sư cũng phổ biến tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến trường hợp tư vấn như: Luật Đất đai, Hôn nhân và Gia đình, Dân sự, Hình sự,…

Do bối cảnh của tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, không thể tập trung đông người, nên Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai chưa thực hiện tổ chức các hình thức tập trung các Luật sư thành viên. Tuy nhiên, Ban Chủ nhiệm Đoàn cũng tăng cường các hình thức phổ biến qua các phương tiện thông tin điện tử như Luật sư tham gia tìm hiểu Luật Bầu cử do Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư phát động.

Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai còn phối hợp với Đài Phát thanh & Truyền hình Đồng Nai (kênh phát thanh 97,5MHz, có livetream trực tiếp trên fanpage) thực hiện việc bình luận, giải đáp pháp luật và các tình huống pháp lý nhằm lan tỏa rộng rãi tinh thần thượng tôn pháp luật. Đã cử 10 Luật sư tham gia luân phiên vào các chuyên mục Tư vấn pháp luật hàng tuần trên sóng phát thanh (thời lượng 01 giờ/tuần), trong 6 tháng đầu năm, đã tham gia với thời lượng hơn 24 giờ.

Đoàn Luật sư cũng đã cử 02 Luật sư tham gia đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên chấp hành theo sự phân công Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

Phương hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 06 tháng cuối năm 2021

Căn cứ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021 mà Ban Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý đã đề xuất, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cần tập trung những công tác trọng tâm như sau:

- Tổ chức tọa đàm chuyên đề “Các vấn đề luật định và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (thực hiện đề án: “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”): Thực hiện trong tháng 8/2021.

- Triệu tập Hội nghị triển khai chuyên sau các luật: Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020, Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 (thực hiện Hợp đồng trách nhiệm số: 37/HĐ-STP ngày 11/5/2021 đã ký giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư): Thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12/2021, mỗi hội nghị triển khai, dự kiến cho 200 lượt Luật sư tham dự.

PV

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo