CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

27/07/2021 11:50 AM

Sau đây danh sách các luật sư và các mạnh thường quân ủng hộ chương trình thiện nguyện. Trang Zalo Đoàn Luật sư sẽ tiếp tục cập nhật danh sách ủng hộ chương trình thiện nguyện.

Zalo
 

Một số hình ảnh thiện nguyện của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai:

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo