Buổi talk show online về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật Hoa Kỳ do Khoa Luật Đại học Văn Lang tổ chức

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Buổi talk show online về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật Hoa Kỳ do Khoa Luật Đại học Văn Lang tổ chức

23/05/2024 11:05 AM

Thông tin buổi talk show online về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật Hoa Kỳ do Khoa Luật ĐHVL tổ chức vào sáng ngày 28/5/2024. Các anh chị luật sư hoặc những người làm nghề luật quan tâm đến chủ đề này có thể đăng ký tham gia. Cám ơn.