BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 09 NĂM 2021

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 09 NĂM 2021

01/01/1970 08:00 AM

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai họp phiên thứ 9 vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Đoàn Luật sư và thống nhất ban hành nghị quyết 09 với nội dung nhu sau:

NGHỊ QUYẾT

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Đồng Nai phiên thứ 9 năm 2021

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai họp phiên thứ 9 vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Đoàn Luật sư. Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Ban Chủ nhiệm quyết định thực hiện cuộc họp trong điều kiện có 05 thành viên Ban Chủ nhiệm tham dự họp trực tiếp, 03 thành viên tham dự họp trực tuyến (gồm Ls Hoàng Như Vĩnh, PCN; Ls Phạm Quốc Trung, PCN; Ls Nguyễn Đình Hải, UVBCN) và 01 thành viên vắng có lý do (Ls Đinh Trọng Liên, UVBCN). Khách mời tham dự phiên họp Ban Chủ nhiệm có mặt Ls Huỳnh Hữu Nam (Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật) và Ls Hà Mạnh Tường (đại diện cấp ủy chi bộ). Phiên họp do Luật sư Lê Quang Y, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư chủ trì, điều hành.

Trên cơ sở thảo luận và kết quả biểu quyết tại phiên họp, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua tờ trình của Hội đồng KT-KL đề nghị khen thưởng cho các các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua qua đợt bùng phát dịch Covid-19 đợt 4 như sau:

1.1/ Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen:

- Tổ chức: Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

- Cá nhân (3): Ls Lê Quang Y, Ls Phan Thiên Vượng, Ls Mai Long Định.

1.2/ Đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng bằng khen:

- Tổ chức: Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

- Cá nhân (17 Luật sư) gồm: Ls Phạm Quốc Trung, Ls Nguyễn Khánh Thanh Hoàng, Ls Nguyễn Đình Hải, Ls Nguyễn Như Tuấn, Ls Nguyễn Ngọc Anh, Ls Nguyễn Thành Vàng, Ls Trần Cao Đại Kỳ Quân, Ls Vũ Mạnh Hà, Ls Nguyễn Phúc Hòa, Ls Hà Mạnh Tường, Ls Vy Thị Nhung, Ls Lý Ngọc Hiệp, Ls Đỗ Văn Gọn, Ls Phạm Văn Nghĩa, Ls Huỳnh Hữu Nam, Ls Lê Thị Mai Hương, Ls Nguyễn Thị Nga.

1.3/ Đề nghị Đoàn Luật sư tặng giấy khen:

- Tổ chức: VPLS Thành Vàng, VPLS Công Lý Đại Việt, VPLS Hoàng Như Vĩnh, VPLS Hoàng Đình Bảy, Công ty Luật Hải Châu, Công ty Luật Hiệp Nhất.

- Cá nhân: Gồm 13 cá nhân (Có danh sách kèm theo).

2. Thống nhất đề xuất của Ban Tài chính – kinh tế dự toán kinh phí cho việc in 600 cuốn lịch Tết 2022 khoảng 25.080.000đ. Kinh phí in Lịch xuân và Đặc san Đoàn Luật sư mừng xuân 2022 được trích từ nguồn quảng cáo trên đặc san và trích từ nguồn kinh phí đào tạo. Trường hợp thiếu kinh phí thì trích từ nguồn kinh phí tự chủ của Đoàn Luật sư.

Giao trách nhiệm điều phối chung hoạt động in đặc san cho Ls Phạm Tiến Dũng. Sau khi biên tập nội dung phải có trách nhiệm báo cáo Sở Tư pháp theo quy chế phối hợp.

3. Đồng ý thông qua Báo cáo tổng kết năm 2021 và dự toán năm 2022 của Ban Tài chính. Giao Ban Tài chính, Ban Giám sát, Hội đồng KT-KL và Văn phòng Đoàn cùng Chủ nhiệm họp thống nhất về xóa nợ phí thành viên của ĐLS và đề nghị xóa nợ phí thành viên của Liên đoàn, chậm nhất là 15/12 phải có báo cáo tổng hợp cụ thể để giải quyết dứt điểm.

4. Đồng ý thông qua Báo cáo tổng kết về tổ chức và hoạt động năm 2021 của Đoàn Luật sư do Văn phòng Đoàn dự thảo.

5. Thống nhất giao Ban Tài chính lập thủ tục đăng ký mã số thuế cho Đoàn Luật sư; đăng ký xin cấp các khoản hỗ trợ từ ngân sách (nếu có) trực tiếp cho Đoàn Luật sư để thuận lợi cho hoạt động của Đoàn. Ban Tài chính có trách nhiệm tiến hành khai báo thuế đối với các nguồn thu (phải chịu thuế) theo pháp luật về thuế.

6. Thống nhất thực hiện kế hoạch tọa đàm khoa học vào sáng ngày 11/12. Kinh phí thực hiện tọa đàm khoa học một phần do UBND tỉnh hỗ trợ (khoảng hơn 25 triệu đồng), còn lại trích từ kinh phí tự chủ của Đoàn Luật sư.

7. Thống nhất việc đề nghị UBND tỉnh cho làm lại tường rào trước trụ sở (vì đã xuống cấp, có thể sập bất cứ lúc nào) và hỗ trợ kinh phí. Trường hợp UBND tỉnh không hỗ trợ kinh phí thì trích từ kinh phí tự chủ của Đoàn để thực hiện sửa chữa. Giao cho Luật sư Hà Mạnh Tường phụ trách thực hiện.

8. Thống nhất thực hiện việc “Đăng ký tập sự”, “Cấp thẻ luật sư”, “Gia nhập ĐLS”, “Nộp phí thành viên” và “Theo dõi án chỉ định” qua các đường link (goole form) đã được thiết lập. Trước mắt giao Luật sư Nguyễn Khánh Thanh Hoàng trực tiếp phụ trách, quản lý và thực hiện.

9. Hoàn tất các dữ liệu về danh sách luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư. Giao cho Ls Nguyễn Khánh Thanh Hoàng phối hợp cùng Ban giám sát và Văn phòng Đoàn để thực hiện, báo cáo Ban Chủ nhiệm trước ngày 15/12/2021.

10. Thống nhất phân công trực hàng ngày tại Văn phòng Đoàn kể từ đầu năm 2022, gồm: Chủ nhiệm, các Phó CN và Chủ tịch HĐKT-KL. Bổ sung quy định Thường trực BCN (gồm Chủ nhiệm và 04 PCN) vào Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm trình Hội nghị thường niên để sửa chữa, bổ sung nội quy Đoàn Luật sư.

11. Thống nhất áp dụng chi trả phụ cấp theo Quy chế chi tiêu nội bộ từ tháng 10/2021, không áp dụng đối với thời gian trước đó. Giao Ban Tài chính tính toán bảo đảm việc chi công bằng và thực tế.

12. Thống nhất chủ trương thành lập Câu lạc bộ Luật sư trẻ, giao cho các luật sư Phan Thanh Hoàng, Vy Thị Nhung, Nguyễn Như Tuấn xây dựng đề án, kế hoạch hoạt động trình BCN thông qua và ban hành Quyết định thành lập.

Nghị quyết phiên họp thứ 9 năm 2021 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã được 8/9 thành viên Ban Chủ nhiệm dự họp biểu quyết đồng ý thông qua (có 01 thành viên vắng mặt khi biểu quyết).

Nghị quyết 09/2021 của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai:

Zalo
 
Zalo
 
Zalo