THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ÔN TẬP HẾT TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2022

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ÔN TẬP HẾT TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2022

10/05/2022 08:17 AM

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: 

https://www.bit.ly/onthitapsu2021