Đoàn Luật sư Đồng Nai tổ chức thành công lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

Đoàn Luật sư Đồng Nai tổ chức thành công lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

Đoàn Luật sư Đồng Nai tổ chức thành công lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Tin hoạt động
PHÒNG HỌP ONLINE QUA PHẦN MỀM ZOOM

PHÒNG HỌP ONLINE QUA PHẦN MỀM ZOOM

PHÒNG HỌP ONLINE QUA PHẦN MỀM ZOOM
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ 2019 - 2024

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ 2019 - 2024

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ 2019 - 2024
Xem thêm
V/v: Đề nghị (lần 2) cập nhật thông tin Tổ chức hành nghề và thành viên

V/v: Đề nghị (lần 2) cập nhật thông tin Tổ chức hành nghề và thành viên

V/v: Đề nghị (lần 2) cập nhật thông tin Tổ chức hành nghề và thành viên
Xem thêm
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN TẬP SỰ, GIA NHẬP ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN TẬP SỰ, GIA NHẬP ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ngày 15/08/2023 ban hành Công văn về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư.
Xem thêm
Báo Cáo Của Đoàn Luật Sư Về Chỉnh Trang Trụ Sở Đoàn Luật Sư 2021

Báo Cáo Của Đoàn Luật Sư Về Chỉnh Trang Trụ Sở Đoàn Luật Sư 2021

Báo Cáo Của Đoàn Luật Sư Về Chỉnh Trang Trụ Sở Đoàn Luật Sư 2021
Xem thêm
Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Về Việc Đảng Ủy tỉnh Đồng Nai Làm Việc Tại Đoàn Luật Sư ngày 07/07/2021

Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Về Việc Đảng Ủy tỉnh Đồng Nai Làm Việc Tại Đoàn Luật Sư ngày 07/07/2021

Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Về Việc Đảng Ủy tỉnh Đồng Nai Làm Việc Tại Đoàn Luật Sư ngày 07/07/2021
Xem thêm
Thông Báo Dừng Hoạt Động Tại Đoàn Luật Sư Từ Ngày 28/6/2021 Cho Đến Khi Có Thông Bào Mới

Thông Báo Dừng Hoạt Động Tại Đoàn Luật Sư Từ Ngày 28/6/2021 Cho Đến Khi Có Thông Bào Mới

Thông Báo Dừng Hoạt Động Tại Đoàn Luật Sư Từ Ngày 28/6/2021 Cho Đến Khi Có Thông Bào Mới
Xem thêm
Ban Tài Chính của Đoàn Luật Sư Đã Hoạt Động Tích Cực

Ban Tài Chính của Đoàn Luật Sư Đã Hoạt Động Tích Cực

Ban Tài Chính của Đoàn Luật Sư Đã Hoạt Động Tích Cực
Xem thêm
Go Top
Zalo