Đoàn Luật sư Đồng Nai tổ chức thành công lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

Đoàn Luật sư Đồng Nai tổ chức thành công lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

Đoàn Luật sư Đồng Nai tổ chức thành công lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

"Lý Tưởng Cao Cả Của Giới Luật Sư Là Phấn Đấu Vì Công Lý và Lẽ Công Bằng Xã Hội"
401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Tin hoạt động
Báo Cáo Của Đoàn Luật Sư Về Chỉnh Trang Trụ Sở Đoàn Luật Sư 2021

Báo Cáo Của Đoàn Luật Sư Về Chỉnh Trang Trụ Sở Đoàn Luật Sư 2021

Báo Cáo Của Đoàn Luật Sư Về Chỉnh Trang Trụ Sở Đoàn Luật Sư 2021
Xem thêm
Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Về Việc Đảng Ủy tỉnh Đồng Nai Làm Việc Tại Đoàn Luật Sư ngày 07/07/2021

Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Về Việc Đảng Ủy tỉnh Đồng Nai Làm Việc Tại Đoàn Luật Sư ngày 07/07/2021

Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Về Việc Đảng Ủy tỉnh Đồng Nai Làm Việc Tại Đoàn Luật Sư ngày 07/07/2021
Xem thêm
Thông Báo Dừng Hoạt Động Tại Đoàn Luật Sư Từ Ngày 28/6/2021 Cho Đến Khi Có Thông Bào Mới

Thông Báo Dừng Hoạt Động Tại Đoàn Luật Sư Từ Ngày 28/6/2021 Cho Đến Khi Có Thông Bào Mới

Thông Báo Dừng Hoạt Động Tại Đoàn Luật Sư Từ Ngày 28/6/2021 Cho Đến Khi Có Thông Bào Mới
Xem thêm
Ban Tài Chính của Đoàn Luật Sư Đã Hoạt Động Tích Cực

Ban Tài Chính của Đoàn Luật Sư Đã Hoạt Động Tích Cực

Ban Tài Chính của Đoàn Luật Sư Đã Hoạt Động Tích Cực
Xem thêm
Báo cáo kết quả kiện toàn nhân sự của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sau Đại hội Đại biểu bất thường số: 38/2021/BC-ĐLS

Báo cáo kết quả kiện toàn nhân sự của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sau Đại hội Đại biểu bất thường số: 38/2021/BC-ĐLS

Báo cáo kết quả kiện toàn nhân sự của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sau Đại hội Đại biểu bất thường số: 38/2021/BC-ĐLS
Xem thêm
Nghị quyết 05 của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai Phiên họp thứ 5 năm 2021

Nghị quyết 05 của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai Phiên họp thứ 5 năm 2021

Nghị quyết 05 của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai Phiên họp thứ 5 năm 2021
Xem thêm
NQ Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Đồng Nai  Phiên Thứ IV năm 2021

NQ Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Đồng Nai Phiên Thứ IV năm 2021

NQ Ban Chu Nhiệm Đoàn Luật Sư Đồng Nai Phiên Thứ IV năm 2021
Xem thêm
Go Top
Zalo