Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Ban Tài Chính của Đoàn Luật Sư Đã Hoạt Động Tích Cực

Sau khi được thành lập, để hoàn thiện hồ sơ tài chính của Đoàn Luật Sư tỉnh Đồng Nai, Ban Tài Chính đã hoạt độngh tích cực. Đây là một số hình ảnh của Ban Tài chính:

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo